Infrastruktur

Skanits leverer tilkomstsystemer for industrier rettet mot Vei og Bane/Infrastruktur/Samferdsel

Tilkomstsystemer som effektiviserer

Skanits leverer tilkomstsystemer som effektiviserer reparasjon og vedlikehold med minimal innvirkning på trafikk eller drift for øvrig. Vi leverer tjenester i forbindelse med sikkerhetssystemer som verner om arbeidsmiljø og naturen rundt. Vi leverer sikkert arbeid i høyden

Stikkord:

  • Bruer
  • Sikkerhetsnett
  • Fjellsikring
  • Taumoped
  • Sporbarhet
  • Arbeidsplatformer
  • Prosjektering
  • Hengestillas